Prikaži rezultate

Indikator zvuka

Indikator šuma nosi zaposlenika s njim tijekom rada. Indikator šuma kontinuirano mjeri razinu buke. Čim se otkrije štetna razina buke, indikator ukazuje na to da treba nositi zaštitu sluha. Zvučni indikator je prikladan i pristupačan način mjerenja razine zvuka.

Što vam mogu pomoći?

Otkrijte sve cijene odmah i iskoristite prednost.

Nema računa?

Nijedan proizvod ne odgovara odabiru.